• Imperial IFS-40 Fryer (GAS)

  Imperial IFS-40 double basket gas fryer Imperial provides as standard many of the optional upgrades normally offered at a premium on other fryer lines. The new look features a stainless steel front, door, sides and basket hanger as standard. To complete this professional .....
  View
 • Pitco 35C/S Fryer (GAS)

  Pitco 35C/S heavy duty economy gas fryer The 35C Economy Gas Fryer combines excellent frying results with real economy.The unique Pitco fry tank design and the highly efficient, long lasting incology steel heat baffles provide a frying environment that delivers .....
  View
 • Budget SS2 Double door undercounter bottle cooler fridge

  Budget SS2 Double door undercounter bottle cooler   Specification: Stainless steel cabinet with aluminium interior Electronic temperature control Internal light Fitted with lock Hinged doors 4no. Adjust.....
  View
 • Henny Penny HCW5 humidifed heated display cabinet

  Henny Penny HCW5 humidified heated display cabinet Humidified counter display deisgned for serving and displaying hot food such as fried chicken in busy food outlets. Units feature high product visibility, pass thorugh operation a.....
  View
 • Shaan Tandoori Oven Medium

  Shaan tandoori clay oven - Medium The new SHAKTI RANGE Tandoori is made from stainless steel casing with hand crafted clay pot in the centre. The clay is of the finest quality and is strengthened using traditional natural materials whi.....
  View
 • Fage 4+4 double deck pizza oven (GAS)

  Fage 70/2G gas 4+4 deck pizza oven The FAGE gas pizza ovens offer the quality bake of an Italian built pizza oven, combined with the efficiency and low costs og gas power. Twin decks make good use of space, taking up less room than a t.....
  View
 • Blodgett BG36 single conveyor oven (GAS)

  Blodgett BG36 18" belt/36" chamber freestanding gas single conveyor oven  Blodgett makes Conveyor Ovens in a range of sizes to suit virtually every need. You can choose from space-saving compact floor units to large, high-vol.....
  View
Shopping Cart (0 Items) / Checkout         My Account / Sign In

Terms & Conditions

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 2. De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
 3. Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
 4. De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
 5. Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten.
 6. Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 7. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)
 8. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 9. De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 10. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaalde de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

 

Events & Updates

Listuem Names ligula a blandit ornare ligula a quis bibendum elit anten ecm etus blandit. Nulla elit porttitor tellus quis bibendum elit ante nec metus.

What We Do?

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Get in touch!

SALES HOTLINE: 0161 624 2043